top of page

Functionele revalidatie na een ingreep, ongeval of bij ziekte.

Ontwikkelingsgerichte stimulatie van baby's en kinderen die een vertraagde ontwikkeling doormaken.

Verbeteren van de grove en fijn-motorische vaardigheden en persoonlijke begeleiding bij taken en activiteiten die in het dagelijkse leven moeilijk zijn, thuis en op school. 

Aanleren of verbeteren van schrijfmotorische vaardigheden, visueel-ruimtelijke oriëntatie, planning en organisatie, dit in nauwe samenwerking met de leerkracht en ouders.

Behandeling van bedplassen, incontinentie overdag, obstipatie en fecale incontinentie bij kinderen vanaf 5 jaar.

Ademhalingstherapie bij kinderen van 0-18 jaar, bij zowel acute als chronische aandoeningen.

Aanleren van zwemmen bij kinderen met coördinatieproblemen.

Please reload

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
bottom of page